She gave me dozens and dozens of kisses, so I gave her a rose (and dozens and dozens of kisses).